UAB

Grau de Geografia i Ordenació del Territori (en línia)

Presentació

Aquest grau no ofereix accés per a nous estudiants de 1r curs a partir del curs 2018/2019. Si el trobes interessant, et recomanem que visitis el grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

El grau en Geografia i Ordenació del Territori en Xarxa (online, en línia) forma professionals del Territori. Per fer-ho, connecta les ciències socials i les naturals per abordar les dinàmiques econòmiques, socials, culturals, paisatgístiques i mediambientals actuals a diferents escales geogràfiques que expliquen des d’allò global fins als àmbits més propers. Aquest coneixement aporta les eines necessàries per a una millora en la planificació i la gestió del territori basada en les interaccions entre tots els camps.

Necessites flexibilitat horària en els estudis?
Fes Xarxa, estudia Geografia!

Els continguts del grau ofereixen eines teòriques i d’anàlisi per comprendre els canvis humans i ambientals, globals i locals, conèixer de prop els paisatges que ens envolten i la pressió a la que estan sotmesos, i entendre les causes de les diferències i desigualtats entre llocs i grups socials. També explora com les accions individuals i col·lectives contribueixen a aquests canvis geogràfics.

L’aprenentatge a distància es combina de forma semipresencial amb el treball experimental, sortides de camp (alguns dissabtes al llarg del curs) i exàmens (divendres a la tarda i dissabtes). Les noves tecnologies, amb els Sistemes d’Informació Geogràfica, proporcionen una sòlida preparació tècnica per a la gestió aplicada dels recursos i de l’entorn d’una manera intel·ligent.

El grau en Geografia i Ordenació del Territori de la UAB és un projecte innovador pel que fa a l’anàlisi, la reflexió i l’acció integrada sobre el territori.

Aquests objectius bàsics es completen en tres itineraris que permeten orientar a l’estudiant cap a una major especialització: Planificació Territorial y Ambiental, Demografia i Migracions i Estudis Urbans y Regionals.

Pel que fa a recerca, el grau en Geografia i Ordenació del Territori de la UAB destaca per la recerca capdavantera en diferents àmbits de la disciplina geogràfica i per la innovació docent. La recerca desenvolupada pel professorat de la titulació al llarg dels anys ha estat pionera en la introducció de nous enfocaments en Geografia (geografia quantitativa, geografia crítica, geografia de gènere, nous corrents de geografia aplicada a través de l'ús de les tècniques, etc.).

Un altre indicador del dinamisme investigador i docent són les col·laboracions que manté el professorat de la titulació amb diferents organismes vinculats a la pròpia Universitat, com l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (IEMB), el Centre d'Estudis Demogràfics (CED), el Centre de Recerca Ecològica i Forestal de Catalunya (CREAF), l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i el Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT).

Perfil de l’estudiant

Si el teu perfil compleix alguna d’aquestes característiques...
 • Busques una carrera online que et permeti entendre les interrelacions que es donen en el món actual?
 • Ets una persona interessada pels problemes socials i ambientals però no tens prou flexibilitat horària?
 • Et sents implicat/da amb el teu poble o barri i col·labores amb entitats locals, col·lectius i/o associacions de defensa del territori?
 • Tens sensibilitat per algunes qüestions clau de la nostra actualitat (migracions, urbanització incontrolada, canvi climàtic, energies renovables, desigualats de gènere, classe social, cultura, edat...)?
 • Si no tens clar què estudiar i busques moltes disciplines en una!
 • T’agrada el treball de camp, les excursions, llegir mapes, planificar rutes, viatjar, i sempre t’ha agradat saber per on anaves?
 • Ja tens una formació però busques una segona carrera que serveixi de complement a la teva expertesa i/o necessites ampliar horitzons
 • Si treballes però vols continuar formant-te i vols obtenir un títol universitari que et permeti canviar i/o ascendir a la feina que tens? 

Sortides professionals

El grau en Geografia i Ordenació del Territori forma tècnics/ques i especialistes que podran treballar, entre d'altres camps, en:
 • Gestió i Ordenació del Territori. Especialistes en planificació i gestió del territori, polítiques de les institucions públiques i privades (plans urbanístics, dictàmens cadastrals, gestors patrimonials i immobiliaris, etc.)
 • Estudis territorials. Especialistes en espais rurals i urbans i desenvolupament local (tècnic/a paisatgístic, dinamització local i regional, agent de cooperació, agent d'igualtat, etc.)
 • Cartografia. Especialistes en tècniques cartogràfiques i metodologies quantitatives (cartografia, big data, teledetecció, georeferenciació, col·laboració amb altres especialistes que tractin el territori,  etc.)
 • Consultories ambientals i professionals de l’entorn natural. Especialistes en temes mediambientals (medi ambient i prevenció de riscos, consultories mediambientals, gestió de parcs naturals, educació ambiental, etc.) i temes físics i naturals (meteorologia, hidrologia, consultories geològiques, biogeografia, etc.)
 • Anàlisi regional. Especialistes en anàlisi comarcal i regional i també de països i grans regions del món (recursos estratègics, geopolítica, etc.).
 • Demografia. Especialistes en temes de població i de demografia (demografia aplicada, geomàrqueting, etc.).
 • Ensenyament, divulgació i educació informal del territori.Especialistes en educació formant part del professorat de ciències socials o fent divulgació geogràfica (promoció turística, editorials, divulgació periodística, ensenyament, etc.)
 • Investigació territorial.Especialistes en diferents camps de la geografia que treballaran en instituts i centres de recerca o faran carrera universitària aprofundint en l’estudi de l’espai geogràfic.

Coordinador i equip de coordinació

Asunción Blanco
93 581 18 59
coordinacio.grau.geografia@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
http://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Dues modalitats: presencial (torn de matí) i en línia
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Geografia i Ordenació del Territori
Ciències Socials i Jurídiques

Web del grau http://geografia.uab.cat