UAB

Presentació

Vídeo del Grau de Turisme

Consulta tota la informació de matrícula


El grau en Turisme en anglès ofereix a l’estudiant un model de formació innovador, que li proporciona coneixements generals de gestió i planificació d'organitzacions, d'activitats, destinacions, productes i recursos, impartit 100% en anglès.

Els estudis, estretament vinculats a la pràctica professional, combinen aspectes humanístics, tècniques específiques de treball, eines informàtiques i habilitats de comunicació en 3 idiomes estrangers a banda de l’anglès: francès, alemany i xinès, reforçades a través d’intercanvis internacionals amb més de 30 universitats d’arreu del món.

A l'apartat El Grau en xifres es poden consultar dades estadístiques sobre la titulació.

Els estudiants reben un seguiment acadèmic individualitzat adreçat a orientar-los laboralment i es facilita el contacte amb l’entorn real del sector: a través de pràctiques en més de 600 empreses de primer nivell, nacionals i internacionals, una borsa de treball específica amb un 86% d’inserció laboral i un departament de suport a l’emprenedoria. L’Hotel Campus, situat al mateix campus de la Universitat, garanteix l’escenari idoni per a l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics.

El grau en Turisme en anglès compta amb tres especialitats: Gestió d'Empresa Turística, Planificació Turística i Comercialització, i Gestió Hotelera, que responen a la diversitat pròpia del sector turístic pel que fa a demanda de professionals, perfils i sortides laborals, tipus d'entitats turístiques, múltiples subsectors, segmentació en nivells de responsabilitat, gestió de les empreses i planificació del turisme.

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants interessats en formar-se com a professionals polivalents del món del turisme, creatius i emprenedors, amb una actitud col·laboradora, participativa i a la vegada crítica i responsable que els permeti prendre les seves pròpies decisions, i amb una actitud receptiva per a adquirir sòlids coneixements, competències i habilitats per a gestionar, dirigir i organitzar, en els diferents camps del sector turístic.
El grau s’imparteix íntegrament en anglès. És recomanable que els estudiants tinguin un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, si bé no s'ha de superar cap prova específica per poder accedir al grau.

Sortides professionals

Per la seva versatilitat, les persones graduades en Turisme poden treballar en molts àmbits dins de les empreses turístiques i altres sectors relacionats. Els titulats poden accedir a una borsa de treball específica amb una inserció laboral del 86%.
Els sectors principals d'ocupació són:
· Establiments, serveis, entitats de promoció i oficines de turisme.
· Empreses relacionades amb l'oferta turística complementària vinculada al lloc de destinació i a les activitats de turisme temàtic.
· Empreses d'allotjament. Departaments de recepció, banquets i convencions, qualitat, atenció al client, personal de compres i comercial.
· Empreses relacionades amb la creació, la distribució i la comercialització de productes i tasques d'assessorament a majoristes turístics i agents de viatge.
· Investigació turística en institucions públiques i privades.
· Consultoria.
· Docència.
· Creació d'una empresa pròpia.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Per millorar l'aprenentatge es combinen l'avaluació continuada , l'assistència a activitats, els exàmens i la resolució de casos pràctics.

Horaris

La docència s'imparteix en torn de matí. Pots consultar els horaris:

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic Grau Turisme Anglès

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (centre adscrit)
http://www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21114
60 places
Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol)
Preu per crèdit: 82 euros
Beques específiques: 8 beques d'ajut i suport a la promoció
2 beques de suport a la recerca
1 beca d'excel·lència acadèmica per a estudiants al centre
Consulteu-ne les dotacions a l'Escola.
Presencial
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet.
Títol que s'obté: graduat/da en Turisme
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició