UAB

Presentació

El doble grau de Dret i Relacions Laborals permet obtenir dues titulacions en cinc cursos. La formació jurídica completa del grau de Dret troba en el grau de Relacions Laborals l'especialització en l'ordenació jurídica del treball i de la Seguretat Social i la preparació acadèmica necessària en l'organització del treball. L'adquisició d'unes competències basades en l'aprenentatge progressiu del dret es complementen amb la transversalitat pròpia dels estudis de Relacions Laborals a la UAB (sociologia, psicologia, economia), que dóna com a resultat una formació universitària sòlida que garanteix la professionalitat en el mercat de treball, tant en l'àmbit jurídic com en el dels recursos humans en les organitzacions.

Perfil de l’estudiant

L'estudiant dels graus de Dret i de Relacions Laborals ha de tenir una predisposició per la justícia, interès en les qüestions socials,  preocupació pels valors ètics, capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de persuasió. Ha de mostrar també, un compromís amb els grups socials.

Sortides professionals

La programació i la seqüenciació d’aquests dos graus asseguren la formació de professionals capaços d’assumir les sortides del grau de Dret:

 • Exercici de l’advocacia o de la procuradoria dels tribunals per compte propi o per compte d’altri.
 • Accés al cos de funcionaris d’organitzacions internacionals com ara les Nacions Unides, el Consell d’ Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea.
 • Administració de justícia (judicatura, fiscalia, secretaries judicials, etc.), administració exterior de l’Estat o cossos relacionats amb les funcions inspectores (d’hisenda o de treball).
 • Accés al cos de funcionaris dels departaments de les comunitats autònomes, als seus serveis jurídics o al cos de lletrats dels parlaments autonòmics.
 • Accés a l’Administració pública, tant local com autonòmica, estatal i d’organitzacions internacionals.

El grau de Relacions Laborals confereix als graduats una capacitat especial per al lideratge de persones, amb els valors de l’esforç i el treball productiu amb la gestió del talent i l’emprenedoria:

 • Exercici professional de graduat social com a tècnic en matèries socials, laborals i fiscals.
 • Direcció i gestió de recursos humans: contractació, condicions de treball, formació professional, mediació i arbitratge.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball.
 • Administracions públiques.
 • Auditoria sociolaboral.

Coordinador i equip de coordinació

Olga Paz Torres

Avaluació

Es combinen treballs pràctics i exàmens que permeten una avaluació continuada.

Horaris

Matí

Calendari acadèmic

Calendari

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Dret
http://www.uab.cat/dret/
Codi de preinscripció: 21109
20 places
Nombre de crèdits: 348
Durada: 5 anys
Idioma: Català i Castellà
Preu per crèdit: 25,27 euros
Presencial
Període lectiu: Semestral
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet
Títol que s'obté: graduat/da en Dret i graduat/da en Relacions Laborals
Ciències Socials i Jurídiques