UAB

Presentació

El grau d'Estudis Francesos proporciona un coneixement ampli de la llengua, la lingüística, la literatura i la cultura franceses. S'ofereix conjuntament a la UAB i a la UB i les classes s'imparteixen a totes dues institucions.

Aquesta titulació forma experts destinats a àmbits tan diversos com l'edició i la correcció de textos, les tecnologies lingüístiques, la traducció, la logopèdia, la comunicació multilingüe, la didàctica, el turisme, les relacions internacionals, els serveis culturals, etc. Durant els estudis, a més, poden optar per tres especialitzacions: menció de Lingüística Francesa Aplicada (UAB), menció de Cultura i Creació Contemporània d'Expressió Francesa (UB), i menció de Cultures i Literatures Romàniques Medievals (UAB).

El multilingüisme és un factor clau per desenvolupar una carrera professional o científica en un context globalitzat. El coneixement del francès i de la cultura francesa és, en aquest sentit, un capital que obre un gran ventall de possibilitats, tal i com demostra el fet que universitats d'arreu d'Europa imparteixen estudis en aquesta disciplina. A més, són particularment intenses les relacions de Catalunya i d'Espanya en conjunt amb la societat francesa a molts nivells: el turisme, el comerç, les migracions, etc.

Els graduats en Estudis Francesos són capaços d'aplicar coneixements avançats a les àrees professionals en què es requereix una formació sòlida en la llengua francesa, la seva lingüística, la seva literatura i el seu context històric i cultural. Adquireixen competències com, per exemple, interpretar i analitzar en profunditat les obres literàries o dominar la llengua francesa a un alt nivell professional (nivell C2).

Val a dir també que el grau és impartit per centres de referència: tant la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB com la Facultat de Filologia de la UB atresoren una dilatada experiència en l'ensenyament i l'estudi en lingüística i cultura franceses i han mantingut col·laboracions profitoses amb universitats de França.

Perfil de l’estudiant

Es pressuposa que l'estudiant que vulgui començar els estudis d'aquesta titulació té una destacada aptitud lingüística i un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua i la cultura en general i les franceses en particular.
La llengua vehicular del grau és el francès. En conseqüència, a banda de tenir un domini excel·lent de la llengua materna, l'estudiant ha de tenir un domini del francès que li permeti comprendre els textos i els discursos utilitzats i expressar-se adequadament oralment i per escrit en aquesta llengua.

Sortides professionals

La persona graduada obté una formació sòlida en llengua, literatura i cultura franceses, la qual cosa li facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament del francès, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Cada vegada són més els estudiants sol·licitats per dur a terme tasques dins de l'àmbit del tractamente automàtic de les llengües, tant escrit com oral, en diferents empreses capdavanteres del sector.  

Coordinador i equip de coordinació

Anna Corral
93.581.14.10
Ana.Corral@uab.cat

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
http://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 91904
40 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Universitat coordinadora: Universitat Autònoma de Barcelona
Altres universitats participants: Universitat de Barcelona
Idioma: Francès, català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2017
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres i la docència està distribuïda entre les dues universitats que imparteixen el grau (vegeu la universitat de docència al costat de la semestralització de les assignatures).
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Estudis Francesos
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició