UAB

Grau en Enginyeria en Organització Industrial

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,1)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Dibuix Tècnic (0,2)
  • Disseny (0,1)
  • Economia de l'Empresa (0,1)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,1)
  • Tecnologia Industrial (0,2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
5,000

Als alumnes que han cursat alguns CFGS se'ls podran reconèixer entre 24 i 43 crèdits. Consulteu el document explicatiu aquí.

Codi de preinscripció

21022

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l’anivellament de coneixements previs.

Durant el primer semestre, s'ofereix un curs de reforç: Càlcul bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2h setmanals.