UAB

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 17-18
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.2)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.2)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques  (0.2)
 • Química (0.1)
10,660
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
 5,000

Codi de preinscripció

21097

Formació complementària

Comparativa lingüística i resolució de problemes freqüents: el català i el castellà.

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptacions de la Llicenciatura al Grau de Publicitat i Relacions Públiques