UAB

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 17-18
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,1)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
  • Tecnologia Industrial (0,1)
11,420
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
6,980

Codi de preinscripció

21001

Formació complementària

Cursos propedèutics de Física, Química i Biologia per a científics i de Matemàtiques per a físics i matemàtics durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés.