UAB

Guías docentes de las asignaturas

104059-Ampliación del Derecho de la Seguridad
101829_Anàlisi del Risc (2º semestre)
101846_Comunicació a les Organitzacions (2º semestre)
101845_Criminologia i criminalística (1º semestre)
101872_Direcció RRHH Seguretat Privada
101879_Direccion de Seguridad
101834_ Direccio Serveis de Prevenció
101847_Direcció i gestió de l'Empresa (2º semestre)
101835_Dret de la Seguretat (1º semestre)
101874_Dret de Seguretat Privada
101880_Economia de les organitzacions (2º semestre)
101856_Estadística (1º semestre)
101854_Gestió de les Organitzacions (1º semestre)
101878_Gest.RRHH.AdmPub
101871_Gestió Privada Seguretat
101859_Gestió de Projectes i Equips Humans (2º semestre)
101839_Gestió Pública de la Seguretat (2º semestre)
101833_Higiene i Salut
101855_Història de la Seguretat (1º semestre)
101853_Informàtica (2º semestre)
101837_Intervenció i Autoregulació (1º semestre)
101870_Investigació Privada
101827_Metodologia per a la Redacció de Projectes I (1º semestre)
101826_Metodologia per a la Redacció de Projectes II (2º semestre)
101836_Models de Seguretat (2º semestre)
101843_Models Integrats de Gestio: Medi Ambient (1º semestre)
101844_Models Integrats de Gestió: Qualitat i Seguretat Corporativa (2º semestre)
101842_Models Integrats de Gestió: Seguretat (1º semestre)
101865_Models Sectorials de Risc (2º semestre)
101832_Normativa sobre Riscos Laborals
101877_Orgnazación y competencias en la seguridad pública
101858_Plans de Recuperació de Desastres i Assegurances (2º semestre)
101840-Prácticas Externas
101825_Projecte I (1º semestre)
101824_Projecte II (2º semestre)
101823_Projecte III (1º semestre)
101822_Projecte IV (2º semestre)
101876_Protección Civil
101831_Psicosociologia i Ergonomia
101838_Regulació de les Organitzacions (1º semestre)
101828_Resolució de Conflictes i Sociologia del Risc (1º semestre)
101868_Seguretat de transports i infraestructures (1º semestre)
101875_Seguridad Ciudadana
101857_Seguretat Informàtica i Documental (2º semestre)
101830_Seguretat Laboral
101873_Sistemes de Protecció
101841_Tècniques d'Investigació Social (1º semestre)
101867_Tecnologia de la Seguretat (1º semestre)
101869_Treball de Fi de Grau