Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2016 82 15 40
2015 92 13 40
2014 94 15 40
2013 94 10 40
2012 117 11 40
2011 118 12 40
2010 57 8 40
2009 66 5 25

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

91904: Grau en Estudis Francesos

Sol·licituds 1a opció Oferta
2017 74 11 40
2016 82 15 40
2015 92 13 40
2014 94 15 40
2013 94 10 40
2012 117 11 40
2011 118 12 40
2010 57 8 40

20295: Filologia francesa combinada amb anglès, català o espanyol

Sol·licituds 1a opció Oferta
2009 66 5 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 70,08% 70,15%
2015 68,89% 62,5%
2014 69,19% 63,12%
2013 74,86% 47,01%
2012 65,33% 50,77%
2011 48,73% 40,94%
2010 63,96% 63,96%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats