Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2016 46 7 30
2015 48 16 30
2014 49 15 30
2013 53 9 30
2012 79 14 30
2011 92 9 30
2010 70 18 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 81,06% 51,43%
2015 83,85% 83,85%
2014 81,27% 72,79%
2013 75% 72,22%
2012 66,56% 62,8%
2011 56,93% 44,05%
2010 60,65% 59,69%
2009 44,04% 44,04%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats