Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2016 333 55 80
2015 302 37 80
2014 290 35 110
2013 399 41 110
2012 515 68 110
2011 627 69 110
2010 455 46 110
2009 460 48 110

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 77,25% 74,71%
2015 83,88% 75,57%
2014 85,84% 81,13%
2013 80,66% 70,54%
2012 76,2% 72,79%
2011 72,46% 66,98%
2010 70,71% 70,71%
2009 69,59% 69,59%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats