Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2017 1403 191 90
2016 1475 232 90
2015 1471 266 90
2014 1668 234 90
2013 1846 298 90
2012 1959 308 90
2011 2074 327 90
2010 2324 362 90
2009 2040 328 90

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 96,2% 90,79%
2015 94,7% 83,68%
2014 95,88% 89,21%
2013 96,32% 90,9%
2012 95,84% 94,18%
2011 91,88% 84,99%
2010 90,42% 84,04%
2009 82,28% 82,28%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats