Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 273 75
2015 242 75
2014 191 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 98,36% 98,34%
2015 95,94% 96,14%
2014 98,34% 98,34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats