Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 66 40
2015 65 40
2014 51 40
2013 38 40
2012 38 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 99,74% 99,74%
2015 98,48% 98,46%
2014 97,57% 97,57%
2013 100% 100%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats