Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 158 30
2016 182 30
2015 126 30
2014 77 25
2012 19 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 99,09% 99,08%
2015 92,51% 92,22%
2014 97,42% 97,42%
2013 0% %
2012 72,31% 72,31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats