Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 97 50
2015 70 50
2014 42 50
2013 39 50
2012 53 50
2011 68 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 84,75% 87,5%
2015 96,21% 99,12%
2014 87,13% 86,46%
2013 90,6% 92,52%
2012 94,17% 94,79%
2011 80,7% 80,7%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats