Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 45 30
2016 54 30
2015 43 35
2014 44 35
2013 34 60
2012 54 60
2011 61 60
2010 52 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 96,19% 96,19%
2015 93,02% 92,31%
2014 95,93% 95,93%
2013 98,81% 98,81%
2012 98,51% 98,44%
2011 98,04% 97,99%
2010 89,54% 89,54%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats