Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 93 50
2015 56 50
2014 40 50
2013 41 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 86,94% 87,92%
2015 92,49% 92,35%
2014 84,96% 84,96%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats