Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 242 30
2015 140 30
2014 146 30
2013 105 30
2012 90 30
2011 79 15
2010 140 30
2009 32 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 94,87% 94,87%
2015 87,69% 89,06%
2014 98,81% 98,81%
2013 91,18% 91,18%
2012 94,74% 94,74%
2011 88,57% 87,5%
2010 91,46% 91,46%
2009 76% 76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats