Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 0 80
2016 0 80
2015 133 80
2014 83 80
2013 67 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 98,03% 98,4%
2015 99,44% 99,43%
2014 99,14% 99,11%
2013 98,74% 98,74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats