Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 63 25
2015 73 25
2014 53 20
2013 38 25
2012 26 25
2011 47 25
2010 34 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 92,14% 92,14%
2013 99,4% 99,4%
2012 100% 100%
2011 97,9% 97,9%
2010 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats