Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 66 25
2015 59 25
2014 41 25
2013 38 25
2012 36 25
2011 39 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 88,28% 90,43%
2015 89,23% 91,74%
2014 83,66% 82,64%
2013 90,18% 91,7%
2012 92,4% 97,17%
2011 86,05% 86,05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats