Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 294 40
2015 189 40
2014 164 40
2013 109 40
2012 124 40
2011 91 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 92,14% 92,14%
2015 92,45% 92,45%
2014 97,85% 97,84%
2013 85,19% 85,19%
2012 100% 100%
2011 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats