Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 96 30
2015 61 30
2014 55 30
2013 78 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 93,68% 94,56%
2015 95,48% 95,19%
2014 95,28% 96,39%
2013 96,83% 96,83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats