Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 47 40
2015 37 40
2014 36 40
2013 27 40
2012 26 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 98,12% 98,12%
2015 100% 100%
2014 93,84% 93,71%
2013 99,33% 100%
2012 93,02% 93,02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats