Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 137 30
2016 132 30
2015 86 30
2014 66 25
2013 62 25
2012 35 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 98,08% 98,06%
2015 93,18% 96,37%
2014 94,41% 94,65%
2013 95,6% 95,6%
2012 93,13% 93,13%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats