Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 101 25
2015 96 25
2014 86 25
2013 69 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 98,33% 98,33%
2015 100% 100%
2014 98,33% 98,33%
2013 98,36% 98,36%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats