UAB

PrÓctiques

L’objectiu es l' integració del estudiant en un entorn professional en una empresa de l'àmbit biotecnològic. El coordinador del mòdul informarà a l'alumne de les empreses segons l'àmbit i posarà en contacte a l'alumne amb l'empresa després de valorar el seu CV i una carta de motivació. L'empresa escollirà el candidat més idoni.

L'estada a l'empresa finalitzarà amb l’elaboració i defensa no pública d’una memòria final d’integració dels coneixements, habilitats i competències adquirides en les pràctiques en empresa.

La defensa i discussió de la memòria de les Pràctiques en Empresa del Màster de Biotecnologia avançada es realitzarà en una única convocatòria el mes de Juliol.

S’haurà d’entregar 3 còpies de la versió impresa del treball, degudament relligada i enviar via e-mail un pdf de la memòria al president del tribunal.

El tutor del treball a l'empresa haurà de fer un informe-valoració de la feina feta i fer-lo arribar per e-mail al president del tribunal.

L’avaluació del mòdul es farà a parts iguals entre el seguiment del tutor acadèmic (informe), la valoració del document de la memòria i la presentació oral.

La memòria tindrà un format tipus article. Constarà de: Títol, Resum, Introducció, Materials i Mètodes, Resultats, Discussió, Conclusions, Agraïments i Bibliografia i serà com a màxim de 30 planes a 1.5 espai com a mínim, incloent taules i figures (en català, castellà o anglès) i grandària de lletra no inferior a 11 punts. La memòria escrita serà valorada per un tribunal format per 3 professors del Màster en sessió no pública.

La presentació oral es realitzarà en format power point, amb una durada no superior a 10 min, + 5 més per discussió, i valorada pel mateix tribunal que ha valorat la memòria.

Formulari Sol·licitud Pràctiques - Màster en Biotecnologia Avançada

Si tens dubtes o vols mÚs informaciˇ pots omplir el formulari segŘent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrÓs un correu de confirmaciˇ de la teva peticiˇ