UAB

Guies docents dels mōduls

Descripciķ del māster

El Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica és un màster de 60 ECTS a realitzar durant un curs acadèmic. Aquest Màster té un perfil mixt i s'adreça tant a alumnes que vulguin continuar posteriorment una carrera científica a través de programes de doctorat, com a aquells alumnes que desitgen una formació de tipus professionalitzador.

L'estructura del màster contempla 7 mòduls, dels quals 4 són obligatoris (un mòdul de 15 ECTS, dos de 6 i un de 9 respectivament), 2 optatius (de 9 ECTS cadascun) i el restant correspon al Treball de Fi de Màster (15 ECTS ).

Els mòduls obligatoris es caracteritzen per posar èmfasi en alguna d'aquestes àrees:
(a) Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG.
(b) Processament d'imatges de Teledetecció .
(c) Anàlisi espacial
(d) Mètodes d'obtenció d'informació geogràfica

La configuració de l'optativitat té com a propòsit dotar l'oferta formativa del màster de coneixements avançats en els àmbits dels Sistemes d'Informació Geogràfica i la Teledetecció, així com oferir una aproximació a les possibles aplicacions d'aquestes tècniques d'anàlisi espacial i observació remota.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Optatius 9
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi Espacial 9 OB
Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG 15 OB
Mètodes d'Obtenció d'Informació Geogràfica 6 OB
Processament d'Imatges de Teledetecció 6 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Formació Avançada en SIG 9 OT*
Formació Avançada en Teledetecció 9 OT*

* Optatius, s'han de cursar 9 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ

Web del māster http://www.creaf.uab.es/master/