UAB

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d'estudis del màster de Biotecnologia Avançada que es detalla a continuació consta de dues possibles especialitats:
 
  • Biotecnologia Industrial
  • Biotecnologia Molecular i Terapèutica
 
El màster consta de 33 crèdits comuns per a tots els alumnes, independentment de l'especialitat seleccionada, concretament els mòduls de "Biologia Sintètica, de Sistemes i Enginyeria Metabòlica", "Biotecnologia Microbiana" i "Pràctiques Professionals i de Recerca", a més dels 9 crèdits del "Treball de Fi de Màster". L'especialitat en Biotecnologia Industrial té obligatori el mòdul de "Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions" (9 crèdits) i l'especialitat en Biotecnologia Molecular i Terapèutica el de "Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia" (9 crèdits). Els altres mòduls són optatius. Els alumnes hauran de triar un dels quatre proposats en funció de l'especialitat seleccionada i els seus propis interessos formatius.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 33
Optatius 18
Treball de fi de màster 9
TOTAL 60

Especialitat en Biotecnologia Industrial

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Biologia Sintètica, de Sistemes i Enginyeria Metabòlica 9 OB
Biotecnologia Microbiana 9 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca 15 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions 9 OT*
Estratègies per a la Manipulació Genètica de Microorganismes 9 OT**
Nanomedicina, Biomaterials i Enginyeria Tissular 9 OT**
Producció Industrial de Bioproductes. Disseny i Operació de Bioprocessos en Planta Pilot 9 OT**
Transgènesi i Teràpia Gènica: de l'Animal a la Clínica 9 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 9 crèdits


Especialitat en Biotecnologia Molecular i Terapèutica

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Biologia Sintètica, de Sistemes i Enginyeria Metabòlica 9 OB
Biotecnologia Microbiana 9 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca 15 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia 9 OT*
Estratègies per a la Manipulació Genètica de Microorganismes 9 OT**
Nanomedicina, Biomaterials i Enginyeria Tissular 9 OT**
Producció Industrial de Bioproductes. Disseny i Operació de Bioprocessos en Planta Pilot 9 OT**
Transgènesi i Teràpia Gènica: de l'Animal a la Clínica 9 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 9 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

Al 2017-18 s’han desprogramat aquestes:

- 42909 Estratègies per a la manipulació genètica de microorganismes
- 42903 Nanobiomedicina, biomaterials i enginyeria tissular.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició