UAB

Estudiants de nou ingrés al màster

MATRÍCULA DEL CURS 2018-2019

Data de matrícula: pendent de concretar, aquesta informació s’actualitzarà durant la 2a quinzena del mes de juny.

Estudiants de la UAB

Estudiants actuals del màster:

Els estudiants de Màster Universitari que no hagin superat els 60 ECTS el primer any de matrícula i hagin de matricular els crèdits restants per finalitzar el Màster, podran efectuar l’automatrícula del durant la 2a i 3a setmana de setembre.

ATENCIÓ: Els estudiants estrangers extracomunitaris residents en estats membres de la Unió Europea estaran exempts de pagar el preu del crèdit establert per a estudiants extracomunitaris no resident, tal com estableix el Decret de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic. Per la qual cosa, hauran realitzar la matrícula assistida a la gestió acadèmica, acreditant la seva situació de resident.
 
Els estudiants que hagin de realitzar la matrícula assistida hauran de contactar amb la gestió acadèmica a través de l’adreça de correu electrònic ga.c.educacio@uab.cat per reservar dia i hora de matrícula.

 
FER L’AUTOMATRÍCULA 

Documentació de matrícula

Avisos importants

Inici del curs: pendent de concretar

Recomanacions prèvies a formalitzar la matrícula


Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://www.gretel.cat/