UAB

Estudiants de nou ingrés al màster

A partir del 22 de setembre s’aniran emetent resolucions parcials d’admissió al màster dels alumnes del subperíode extraordinari de preinscripció, amb la informació del calendari de matrícula, fins a cobrir totes les places del màster (en horari de 9,30 a 13,30 h.)

Un cop cobertes totes les places la Universitat emetrà la resolució de denegació de l’admissió a la resta d’alumnes en llista d’espera per no quedar places disponibles i tancarà el procés de preinscripció.
 

Estudiants de la UAB

Estudiants actuals del màster:

Els estudiants de Màster Universitari que no hagin superat els 60 ECTS el primer any de matrícula i hagin de matricular els crèdits restants per finalitzar el Màster, podran efectuar l’automatrícula del 12 al 29 de setembre de 2017.

ATENCIÓ: Els estudiants estrangers extracomunitaris residents en estats membres de la Unió Europea estaran exempts de pagar el preu del crèdit establert per a estudiants extracomunitaris no resident, tal com estableix el Decret de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic. Per la qual cosa, hauran realitzar la matrícula assistida a la gestió acadèmica, acreditant la seva situació de resident.
 
Els estudiants que hagin de realitzar la matrícula assistida hauran de contactar amb la gestió acadèmica a través de l’adreça de correu electrònic ga.c.educacio@uab.cat per reservar dia i hora de matrícula.

 
FER L’AUTOMATRÍCULA 

Documentació de matrícula

Avisos importants

Inici del curs: 18-09-2017

Recomanacions prèvies a formalitzar la matrículaSi tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://www.gretel.cat/