Màster Oficial - Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology

Estudiants de nou ingrés al màster

La matrícula per al proper curs 12/13 es farà el dia: 5 de setembre de 2012, a les 12:30 hores. La tutoria es fixarà de forma individualitzada amb el coordinador del màster abans de la matrícula el dia 5 de setembre de 2012.


Pots consultar l'horari dels mòduls per al curs 2012/13 a l'enllaç
Horaris i calendari d'exàmens del Màster d'Antropologia Social i Cultural 2012/13

Estudiants de la UAB

La matrícula per al proper curs 12/13 es farà el dia: 5 de setembre de 2012, a les 12:30 hores. La tutoria es fixarà de forma individualitzada amb el coordinador del màster abans de la matrícula el dia 5 de setembre de 2012.

Pots consultar l'horari dels mòduls per al curs 2012/13 a l'enllaç
Horaris i calendari d'exàmens del Màster d'Antropologia Social i Cultural 2012/13

Web del màster http://creole.univie.ac.at/