Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és l'única assignatura obligatòria del quart curs als set Graus de la Facultat de Biociències. Té adjudicats 6 ECTS i la normativa que el regula és comú a tots els Graus. Es definiex com un treball autònom i individual on l'estudiant demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels seus estudis.

La gestió del TFG està a càrrec de les següents figures:

 • El/la responsable d'assignatura a cada Grau
  • Noel Xamena (Grau Biologia)
  • Maria Plana (Grau Bioquímica)
  • Josep Vendrell (Grau Biotecnologia)
  • Mercè Llugany (Grau Biologia Ambiental)
  • Vicente Martínez (Grau Ciències Biomèdiques)
  • Massimo Bogliolo (Grau Genètica)
  • Montserrat Llagostera (Grau Microbiologia)
 • La Comissió de Facultat del TFG, formada pels set responsables anteriors
 • Els professors tutors
 • La comissió d'avaluació de cada titulació
Els requisits per poder-se matricular del TFG són:
 • Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits)
 • Tenir superades totes les assignatures del primer curs


Normativa i Calendari

Normativa TFG

Calendari TFG 17/18

Oferta i sol·licitud

Llistat propostes TFG 17/18 (08/09/2017-Actualitzat) 
  
Sol·licitud del TFG: Del 8 al 18 de Setembre de 2017.

Mesura extraordinària: Programa de Mobilitat    


Llistats definitius curs 2017/18A partir del 24 d'octubre

 Documents Treball Fi de Grau

Portafoli TFG 

Instruccions Lliurament TFG

Fitxa dipòsit TFG

Les rúbriques del TFG del tutor i de l'avaluació final de la Comissió d'Avaluació les podreu trobar al vostre campus virtual.


Recursos per la presentació del TFG:

Les resolucions s'han realitzat tenint en compte l'expedient dels estudiants i la seva baremació. Per a qualsevol reclamació poseu-vos en contacte amb el coordinador del TFG de la vostra titulació mitjançant un correu electrònic.

Per més informació respecte a les resolucíons, consulteu el vostre Campus Virtual.

Publicació dels Treballs Fi de Grau (Dipòsit digital de documents)

Enllaç al dipòsit digital de documentsCronograma gràfic del TFG

 Cronograma