Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és l'única assignatura obligatòria del quart curs als set Graus de la Facultat de Biociències. Té adjudicats 6 ECTS i la normativa que el regula és comú a tots els Graus. Es definiex com un treball autònom i individual on l'estudiant demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels seus estudis.

La gestió del TFG està a càrrec de les següents figures:

 • El/la responsable d'assignatura a cada Grau
  • Noel Xamena (Grau Biologia)
  • Maria Plana (Grau Bioquímica)
  • Josep Vendrell (Grau Biotecnologia)
  • Mercè Llugany (Grau Biologia Ambiental)
  • Vicente Martínez (Grau Ciències Biomèdiques)
  • Jordi Surralles (Grau Genètica)
  • Montserrat Llagostera (Grau Microbiologia)
 • La Comissió de Facultat del TFG, formada pels set responsables anteriors
 • Els professors tutors
 • La comissió d'avaluació de cada titulació
Els requisits per poder-se matricular del TFG són:
 • Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits)
 • Tenir superades totes les assignatures del primer curs


Preguntes Freqüents TFG

Normativa i Calendari

Normativa TFG Actualitzada per el curs 18/19

Calendari_TFG_1819

Oferta i sol·licitud

Llista Propostes TFG curs 18-19   

Sol·licitud del TFG: Del 12 al 19 de Setembre de 2018.

Mesura extraordinària: Programa de Mobilitat    


Llistats definitus curs 2017/18

Llistat definitiu assignació TFG Biologia 17/18

Llistat definitiu assignació TFG_Biologia Ambiental 17/18

Llistat definitiu assignació TFG Microbiologia 17/18

Llistat definitiu assignació TFG Ciències Biomèdiques 17/18

Llistat definitiu assignació TFG Genètica 17/18

Llistat definitiu assignació TFG Bioquimica 17/18 

Llistat definitiu assignació TFG Biotecnologia 17/18 

  
Documents Treball Fi de Grau

Portafoli TFG 

Instruccions Lliurament TFG

Fitxa dipòsit TFG (NOU)

Rúbriques actualitzades Oct 2017 


Presentació del TFG pels tutors

Presentació TFG 2017


Recursos per la presentació del TFG:

Les resolucions s'han realitzat tenint en compte l'expedient dels estudiants i la seva baremació. Per a qualsevol reclamació poseu-vos en contacte amb el coordinador del TFG de la vostra titulació mitjançant un correu electrònic.

Per més informació respecte a les resolucíons, consulteu el vostre Campus Virtual.


Publicació dels Treballs Fi de Grau (Dipòsit digital de documents)

Enllaç al dipòsit digital de documentsCronograma gràfic del TFG

 Cronograma