Informació general

Matrícula de pràctiques curs 2017/18:

La data màxima de matrícula pel curs 2017/18 és el dia 22/06/2018

Informació important la matrícula després del 26.09.2017 pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques
 
 

 

NORMATIVA VIGENT DE LES PRÀCTIQUES EN EMPRESA
MODEL MEMÒRIA FINAL (alumne)
MODEL INFORME FINAL (entitat col.laboradora)