Coordinadors de grau

Grau d'Estudis d'Àsia Oriental:
Blai Guarné Cabello (Blai.Guarne@uab.cat)

Grau de Traducció i d'Interpretació
Jordi Mas López (Jordi.Mas.Lopez@uab.cat)