Fires

L'assistència a les fires de grau a nivell nacional és un dels elements més actius de la política de promoció de la Universitat. Així, la UAB està present cada any al Saló de l'Ensenyament de Barcelona i a altres fires celebrades arreu del territori català.

Per altra banda, la presència de la UAB en fires on estan representades les universitats més prestigioses a nivell internacional, és clau per la internacionalització de la nostra universitat i per a posicionar la UAB en el sector universitari exterior. Per aquest motiu, la UAB està present en fires FIEP de diferents localitats llatinoamericanes i les fires QS (Turquia, Anglaterra, Rússia i Xina entre altres).