2016-2017 - Propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi

El curs Propietat intel·lectual en l’elaboració de la tesi, organitzat pel Servei de Biblioteques de la UAB dins del Programa de Formació de Doctors, s’adreça a aquelles doctorandes i doctorands que es troben als inicis de la seva investigació i que tenen dubtes sobre propietat intel·lectual.

Aquesta activitat formativa pretén oferir, d’una banda, una visió de tots els aspectes que cal tenir en compte per tal de no vulnerar els drets de tercers a l’hora de redactar la tesi i, de l’altre, explicar el funcionament de la publicació de la tesi en un repositori institucional, tal i com queda establert a l’article 14, Avaluació i defensa de la tesi doctoral, del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Tot seguit trobareu la informació sobre les 5 sessions (2 en català, 2 en castellà i 1 en anglès) que s’ofereixen durant el mes de març de 2017.