UAB

Informació general

Curs d'expressió oral i escrita en alemany, amb continguts corresponents al nivell C1.1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Destinataris:
Majors de 18 anys que vulguin millorar l’expressió escrita i oral, i que hagin assolit les competències corresponents al nivell B2.2.

Modalitat:
Curs semipresencial, que consta de 60 hores de classes presencials i 60 hores de treball en línia. La modalitat semipresencial ofereix als alumnes flexibilitat horària i retroalimentació més immediata.
  
Metodologia:

Enfocament comunicatiu i pràctic per fomentar l'aprenentatge i la participació dels alumnes. Les sessions presencials es combinen amb un entorn virtual on els alumnes trobaran tots els recursos necessaris per a un bon aprenentatge. 

Descarrega la informació del curs Expressió oral i escrita en alemany C1.1.

Expressió oral i escrita en alemany C1.1

Modalitat: Presencial
Lloc: UAB Idiomes Barcelona
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret, 171 08041 Barcelona
Tel. +34 93 433 50 60 info.idiomes@uab.cat
Dates:
Del 9.10.2017 a l'11.6.2018
Horaris: Dilluns de 19 a 21 h
Preu: 1.100 € tot l'any

Crèdits Consulteu la normativa.
Certificació: Possibilitat d'obtenir un certificat d'assistència, sempre que s'assisteixi a un mínim del 80% de les classes. 

Si vols més informació sobre el curs que estàs consultant o sobre qualsevol altre curs, ens pots fer la consulta mitjançant aquest formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat, rebràs un correu de confirmació de la teva petició.