UAB

Informació general

UAB Idiomes Barcelona ofereix un curs d'italià general de nivell A1, del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), adreçat a persones majors de 18 anys, siguin o no de la comunitat universitària, que necessitin aprendre els continguts propis del nivell A1 i obtenir el certificat corresponent.   
 
El curs consta de 60 hores presencials en un curs anual d'octubre a juny.

Les nostres classes tenen un enfocament comunicatiu i pràctic que fomenten l'aprenentatge i la participació dels alumnes. El nostre professorat té una àmplia experiència i està especialitzat en públic adult.

Descarrega la informació del Curs d'italià per a principiants.

Italià general per a principiants (nivell A1)

Modalitat: Presencial
Lloc: UAB Idiomes Barcelona
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret, 171 08041 Barcelona
Tel. +34 93 433 50 60 info.idiomes@uab.cat
Dates: De 6.10.2017 a l'1.6.18

Horaris: Divendres de 16 a 18 h
Preu:

810 € tot l'any
 


Crèdits Consulta normativa.
Certificació: El curs dóna dret a l'obtenció d'un certificat d'assistència sempre que s'assisteixi a un mínim del 80 % de les classes i a un certificat de nivell si es supera el curs.

Pel que fa al reconeixement de crèdits, consulteu la vostra Gestió Acadèmica.

Si vols més informació sobre el curs que estàs consultant o sobre qualsevol altre curs, ens pots fer la consulta mitjançant aquest formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat, rebràs un correu de confirmació de la teva petició.