UAB

Dates i horaris

02.07.2018 a 18.07.2018, dilluns i dimecres, d'11.30 a 14 h

03.07.2018 a 19.07.2018, dimarts i dijous, d'11.30 a 13.30 h.

* L'examen d'aquest curs es realitzarà a finals de juliol 2018.

Grup 1: 02.07.2018 a 23.07.2018, dilluns, d'11 a 14 h
Grup 2: 02.07.2018 a 23.07.2018, dilluns, de 16 a 19 h
Grup 3: 03.07.2018 a 24.07.2018, dimarts, de 10 a 13 h

* L'examen d'aquest curs es realitzarà a finals de juliol 2018.