UAB

Dates i horaris

Període de formació: 12 mesos des de la formalització de la matrícula.

Les hores de dedicació a la plataforma són les següents:

Nivell 1: 80-100 h;
Nivell 2: 80-100 h;
Nivell 3: 120-150 h;
Nivell 4: 120-150 h;
Nivell 5: 120-150 h;
Nivell 6: 40-50 h