UAB

Dates i horaris

Edició 1: 12.09.2016 a 05.10.2016, dilluns i dimecres
Grup 1: 10 a 12 h
Grup 2: 15 a 17 h
Edició 2: 13.09.2016 a 06.10.2016, dimarts i dijous
Grup 1: 10 a 12 h
Grup 2: 12 a 14 h
Grup 3: 15 a 17 h
Grup 4: 17 a 19 h
Edició 3: 10.10.2016 a 09.11.2016, dilluns i dimecres
Grup 1: 10 a 12 h
Grup 2: 12 a 14 h
Grup 3: 15 a 17 h
Grup 4: 17 a 19 h
Edició 4: 11.10.2016 a 08.11.2016, dimarts i dijous
Grup 1: 10 a 12 h
Grup 2: 12 a 14 h
Grup 3: 15 a 17 h
Edició 5: 13.10.2016 a 10.11.2016, dimarts i dijous, 17 a 19 h
Edició 6: 17.11.2016 a 20.12.2016, dimarts i dijous, 10 a 12 h
Edició 7: 21.11.2016 a 19.12.2016, dilluns i dimecres
Grup 1: 17 a 19 h
Grup 2: 15 a 17 h
Edició 8: 10.1.2017 a 2.2.2017, dimarts i dijous, 12 a 14 h
Edició 9: 13.2.2017 a 8.3.2017, dilluns i dimecres,
Grup 2: 12 a 14 h
Grup 3: 15 a 17 h
Edició 10: 14.2.2017 a 9.3.2017, dimarts i dijous
Grup 1: 10 a 12 h
Grup 2: 12 a 14 h
Grup 3: 15 a 17 h
Edició 11: 20.3.2017 a 24.4.2017, dilluns i dimecres, 15 a 17 h
Edició 12: 21.3.2017 a 20.4.2017, dimarts i dijous, 12 a 14 h

Edició 1: 13.10.2016 a 10.11.2016, dimarts i dijous, 15 a 17 h
Edició 2: 17.10.2016 a 14.11.2016, dilluns i dimecres
Grup 1: 10 a 12 h
Grup 2: 12 a 14 h
Edició 3: 21.11.2016 a 19.12.2016, dilluns i dimecres, 10 a 12 h
Edició 4: 22.11.2016 a 20.12.2016, dimarts i dijous, 15 a 17 h
Edició 5: 16.11.2016 a 14.12.2016, dilluns i dimecres, 17 a 19 h
Edició 6: 17.11.2016 a 20.12.2016, dimarts i dijous. 12 a 14 h
Edició 7: 9.1.2017 a 1.2.2017, dilluns i dimecres, 12 a 14 h
Edició 8: 13.2.2017 a 8.3.2017, dilluns i dimecres, 12 a 14 h
Edició 9: 20.3.2017 a 24.4.2017, dilluns i dimecres, 15 a 17 h
Edició 10: 21.3.2017 a 20.4.2017, dimarts i dijous, 12 a 14 h
Edició 11: 27.4.2017 a 23.5.2017, dimarts i dijous, 12 a 14 h

Edició 12: 8.5.2017 a 31.5.2017, dilluns i dimecres, 15 a 17 h

Edició 1: 16.11.2016 a 01.02.2017, dimecres, de 12 a 13.30 h
Edicio 2: 10.01.2017 a 14.03.2017, dimarts, de 15 a 16.30 h
Edició 3: 15.03.2017 a 24.05.2017, dimecres, de 12 a 13.30 h

22.03.2017 a 17.05.2017, dimecres, de 14 a 16 h

13.03.2017 a 22.05.2017, dilluns, de 15 a 16.30 h 

Edició 1: 15.11.2016 a 24.01.2017, dimarts, 18 a 19.30 h
Edició 2: 13.03.2017 a 22.05.2017, dilluns, de 13 a 14.30 h

Primera edició:

Cursos al campus de Bellaterra

Grup 1: els dilluns, de 12 a 14 hores
21.11, 28.11, 12.12, 19.12.2016, 16.1 i 23.1.2017

Grup 3: els dimarts, de 14 a 16 hores
15.11, 29.11, 13.12, 20.12.2016, 10 i 24.1.2017

Grup 4: els dimecres, de 10 a 12 hores
16.11, 30.11, 7.12, 14.12.2016 i 11 i 25.1.2017

Grup 5: els dimecres, de 16 a 18 hores
16.11, 30.11, 7.12, 14.12.2016 i 11 i 25.1.2017

Grup 6: els dijous, de 18 a 20 hores
17.11, 24.11, 1.12, 15.12.2016, 12.1, 26.1.2017

Cursos al campus de Barcelona (Hospital de Sant Pau)

Grup 1: els dijous, de 15 a 17 hores
17.11, 24.11, 1.12, 15.12.2016, 12.1, 26.1.2017

Grup 2: els dijous, de 17.30 a 19.30 hores
17.11, 24.11, 1.12, 15.12.2016, 12.1, 26.1.2017

Grup 3: els divendres, d'11 a 13 hores
18.11, 25.11, 2.12, 16.12.2016, 13.1, 27.1.2017

Grup 4: els divendres, de 16.30 a 18.30 hores
18.11, 25.11, 2.12, 16.12.2016, 13.1, 27.1.2017

Grup 5: els dissabtes, de 9.30 a 11.30 hores
19.11, 26.11, 3.12, 17.12.2016, 14.1, 28.1.2017

Grup 6: els dissabtes, de 12 a 14 hores
19.11, 26.11, 3.12, 17.12.2016, 14.1, 28.1.2017

Segona edició:

Cursos a Bellaterra

Grup 1: els dimarts, de 12 a 14 h
14.3, 21.3, 4.4, 25.4, 9.5, 23.5.2017

Grup 2: els dimarts, de 15 a 17 h
14.3, 21.3, 4.4, 25.4, 9.5, 23.5.2017

Grup 3: els dimecres, de 16 a 18 h
15.3, 22.3, 5.4, 26.4, 10.5, 24.5.2017

Grup 4: els dimecres, de 10 a 12 h
15.3, 22.3, 5.4, 26.4, 10.5, 24.5.2017

Grup 5: els dijous, de 18 a 20 h
16.3, 23.3, 6.4, 27.4, 11.5, 25.5.2017

Cursos a Barcelona

Grup 1: els dijous, de 17 a 19 hores
16.3, 23.3, 6.4, 27.4, 11.5, 25.5.2017

Grup 2: els divendres, de 12 a 14 hores
17.3, 24.3, 7.4, 28.4, 12.5, 26.5.2017

Grup 3: els dissabtes, de 9.30 a 11.30 hores
18.3, 25.3, 8.4, 29.4, 13.5, 27.5.2017

Grup 4: els dissabtes, de 12 a 14 hores
18.3, 25.3, 8.4, 29.4, 13.5, 27.5.2017