UAB

Dates i horaris

2.10.2017 a 22.1.2018
Grup 1: dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

20.2.2018 a 31.5.2018
Grup 2: dimarts i dijous, de 15 a 17 h

3.10.2017 a 23.1.2018,
Grup 1: dimarts i dijous, de 15 a 17 h

12.2.2018 a 30.5.2018
Grup 2: dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

2.10.2017 a 22.1.2018,
Grup 1: dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

20.2.2018 a 31.5.2018
Grup 2: dimarts i dijous, de 15 a 17 h  (cancel.lat)