Oferta de cursos

Alemany

Curs Ubicació Tipus Modalitat
Cursos generals d'alemany Barcelona Semipresencial Presencial
Cursos presencials: nivells 1-3 Campus Presencial Presencial
Cursos virtuals: nivells 1-6 Campus Virtual Virtual
Llengua per marxar d'Erasmus Campus Específic Presencial
Cursos d'estiu Campus Cursos d'estiu Presencial i virtual