UAB Barcelona Summer School

International Summer Term UAB 2017


El proper estiu la UAB organitza una nova edició de l'International Summer Term, que oferirà asignatures de grau de diversos àmbits. Els cursos s'impartiran 100 % en anglès.

Depenent de la normativa de la teva universitat d'origen, i especialment si té establert un programa de mobilitat amb la UAB, consulta sobre la possibilitat de transferir els crèdits obtinguts a la teva propia titulació.

No és necessari presentar justificants acadèmics com a requisit per inscriure's al programa International Summer Term 2018.

Els estudiants de les universitats que pertanyen a la Xarxa YERUN o al Consorci ECIU tindran un 20% de descompte en el preu de la matrícula. Aquests estudiants, un cop arribin a la UAB, sí que hauran de presentar un certificat acadèmic de la seva Universitat d’origen. En cas que no ho presentin hauran d’abonar el preu total de la matrícula.
 

PERÍODES LECTIUS

Del 25 de juny al 13 de juliol de 2018

ASSIGNATURES
Leadership, Negotiation Techniques
Theory and Analysis of Television
Computer Networks
Ecological Economics and Degrowth Principles
Introduction to Nanoscience and Nanotechnology
Planet Earth
Introduction to Translation and Interpreting Technologies

Resources for Teaching and Learning English in Infant and Primary Education


Del 16 de juliol al 3 d'agost de 2018

ASSIGNATURES
European Economic Integration
Geography of Global Change
Critical Thinking
Fundamentals Psychobiology
History of Asia
Career Development for the Common Good


Estructura dels cursos

Els cursos de l'International Summer Term són a temps complet, programes intensius de 60 hores lectives repartides en un període de tres setmanes.

L'alumnat pasarà tot el dia al campus. Les classes presencials seran al matí (de 9 a 13:00 horas). A més, es recomana que facin de 2 a 3 hores de treball autònom.


Requisits

Visat: Els nacionals dels països que figuren a l'apartat I d’aquesta llista necessiten tramitar un visat per estàncies de fins a tres mesos a Espanya. Per poder obtener aquest visat abans de l’inici del curs, es recomana iniciar la seva sol·licitud dos mesos abans a l'oficina consular espanyola que li correspongui per domicili

Assegurança mèdica: Tots els estudiants estrangers que estudien en una universitat catalana han d’estar coberts per una assegurança mèdica. Els tràmits per obtener l’assegurança mèdica varíen segons el país d’origen.

Assegurança mèdica per estudiants membres de la UE: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-oficials/asseguranca-medica-per-a-estudiants-de-la-ue-1345662921825.html
Assegurança mèdica per estudiants extracomunitaris: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/asseguranca-medica-per-a-estudiants-extracomunitaris-1345673145966.html