Italià

 

ITALIÀ

 

Italià a distància  (d'A1 a A2) Llicència d’ús de 12 mesos A1 i A2
(80-100 hores virtuals per nivell)