Francès

 

FRANCÈS

 

Primer Nivell  (A1) del 3 al 28 de juliol
de dl. a dv., de 10 a 13 h
60 hores presencials
Segon Nivell l (A2)
  
del 3 al 28 de juliol
de dl. a dv., de 10 a 14 h

(cancel·lat)
80 hores presencials
Francès a distància (d'A1 a C1)  Llicència d’ús de 12 mesos
A1 i A2 (80-100 hores virtuals per nivell)

B1, B2, C1 (120-150 hores virtuals per nivell)