Calendari administratiu


En el següent document pots trobar les dates, classificades per temes, que cal tenir en compte a l'hora de fer els teus tràmits administratius.

Calendari acadèmic i administratiu per al curs 2011/2012

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona