Inici > Estudiar > Beques d'estudi

Beques i ajuts (curs 2014-2015)


En aquest apartat podeu trobar informació sobre les beques i els ajuts per fer els vostres estudis que gestiona la UAB. Els interessats a sol·licitar una beca, cal que consulteu, prèviament, el reglament:

- Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Bases reguladores per a la concessió d'ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2013-2014
- Resolució de la Presidenta de la Comissió de selecció de becaris sobre la borsa dels ajuts de col·laboració
 

Relació de convocatòries
Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol de 2017
Convocatòria d'ajuts de col·laboració. Curs 2016-2017. Àmbit de promoció i comunicació (codis 29 i 30)
Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria d'ajuts de col·laboració. Curs 2016-2017
Convocatòria de beques salari Ítaca-Banco Santander per alumnes de grau de la UAB. Curs 2016-2017
Convocatòria extraordinària d'ajuts de col·laboració per al suport d'atenció telefònica. Estiu 2017
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència: Programa Finestreta. Curs 2016-2017. Modificada per la CAE de 11 de març de 2016
Convocatòria d'ajuts de col·laboració. Curs 2015-2016. Primera ampliació en l'Àmbit de promoció i comunicació (codi 29)
Programa d'ajuts a l'estudi de la UAB. Segona ampliació de la Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 15-16
Ampliació de la Convocatòria de beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco Santander per alumnes de Màster. Curs 2015-2016
Programa d'ajuts a l'estudi de la UAB. Ampliació de la Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 15-16
Beques per a alumnes de nivells postobligatoris del Ministeri d'Educació Cultura i Esport.Curs 2016-2017
Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2015-2016
Convocatòria de beques salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco Santander per alumnes de Màster. Curs 2015-2016
Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2016-2017
Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB, curs 2016-2017
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona