Inici > Estudiants uab > Territorials

 Junta de Facultat o d'Escola 
Consells de Departament
Consell d'Institut Universitari d'investigació i Centres de Recerca Propis
Òrgans Unipersonals
Funcionament
Qui en forma part

Junta de Facultat o d'Escola


És l'òrgan col·legiat de govern de les facultats i escoles i com a tal es compon de personal acadèmic, d'estudiants i de personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen, i és presidida pel degà o director.

El seu mandat és de tres anys, tot i que els seus reglaments poden establir renovacions per sectors. Es reuneix com a mínim, en sessió ordinària, un cop l'any i en caràcter extraordinari, les vegades que es considerin necessàries.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona