Inici > Estudiants uab > Territorials

 Junta de Facultat o d'Escola 
Consells de Departament
Consell d'Institut Universitari d'investigació i Centres de Recerca Propis
Òrgans Unipersonals
Funcionament
Qui en forma part

És l'òrgan col·legiat de govern de les facultats o escoles i, com a tal, es compon de personal acadèmic, d'alumnat i de personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i les titulacions que s'hi imparteixen, i és presidida pel degà o degana o el director o directora.

El mandat de la Junta és de tres anys, tot i que els seus reglaments poden establir renovacions per sectors. Es reuneix com a mínim un cop l'any, en sessió ordinària, i, en caràcter extraordinari, les vegades que es considerin necessàries.

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona